Utilizing Human Resources

In artikel 28 uit het verdrag voor de rechten van het kind staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs. In artikel 29 wordt dit artikel vervolgd met de onderwijsdoelstellingen waarbij punt a het volgende inhoud:

“de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;”

Op dit punt is er nog heel erg veel te winnen. Hoeveel jongeren zijn er wel niet welke naar school gaan en het gevoel hebben dat ze zowel lichamelijk en geestelijk opgesloten zitten?

Dit project streeft er naar om alle jongeren de kans te geven zich op hun eigen manier te kunnen ontplooiien.

Motivatie

Zelf ben ik zoals dat hier en daar ook wel genoemd wordt een ‘probleemleerling’. Mijn probleem is dat ik het nu niet in zie van de stof die op school aangeboden wordt en dat ik mijn tijd zelf liever en nuttiger kan besteden met activiteiten waarbij ik mezelf kan ontplooiien. De interesse voor bijzonder onderwijs is alleen maar aangewakkerd op het moment dat ik in een zogenaamde “Big Picture” groep gezet werd.

Doel van Utilizing human resources: Het doel van dit project is om er voor te zorgen dat [alle] jongeren de kans krijgen om hun capaciteiten te ontdekken, te vergroten en deze nuttig in leren te zetten.

Om te kunnen beoordelen wat de status van het project is en om te kunnen bepalen welke stappen er in het project genoemen moeten worden moeten de volgende vragen beantwoord worden:

Helpt het project om het maximale uit jongeren te halen?
Heeft het project een positieve invloed op de maatschappij in zijn geheel?
Op welke manier beinvloed dit project de manier waarop jongeren leren?

De uitvoering van dit project begint bij een inventarisatie van de mogelijkheden op onderwijsgebied. In dit project word in principe een alternative onderwijsvorm uitgedacht en eventueel geimplementeert. Wat is er in Nederland mogelijk? Waarin verschilt de wetgeving in die van de VS?

Hiernaast moet er nagedacht worden over hoe en op welke manier jongeren hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. Vijf miljoen jongeren hebben talloze verschillende interesses waar allemaal op ingespeeld moet worden.

Om te bepalen hoe we jongeren het beste kunnen helpen is het van belang dat we van jongeren zelf horen wat er nodig is en hoe wij ze het beste kunnen helpen. Hiernaast is het van belang dat er ook bij ouderen om feedback gevraagd word. Ondanks dat jongeren enorme mogelijkheden hebben ligt er veel kennis bij ouderen welke nog te vaak onaangetast blijven.

Project initiator: Corstian Boerman